Vi för samman

Italien och Sverige

Etableringar

Vill du starta verksamhet som har med Italien att göra så kan vi hjälpa dig med de praktiska frågorna kring:

  • Företagsetablering och registrering av varumärken
  • Kontakter med institutioner och nätverk av advokater, konsulter och andra viktiga kontakter
  • Lagstiftning och skattefrågor
  • Assistans vid offentlig upphandling
s