Italienska handelskammaren logo

Vi för samman Sverige och Italien

Våra eventsKontakta oss

TjänsterEtableringar

Tre medarbetare som konsulterar

Vill du starta verksamhet som har med Italien att göra så kan vi hjälpa dig med de praktiska frågorna kring:

  • Företagsetablering och registrering av varumärken
  • Kontakter med institutioner och nätverk av advokater, konsulter och andra viktiga kontakter
  • Lagstiftning och skattefrågor
  • Assistans vid offentlig upphandling