Vi för samman

Italien och Sverige

Affärskontakter

Letar du efter italienska tillverkare och leverantörer av varor och tjänster? Söker du en agent som ska representera dig i Italien? Vill du etablera affärsrelationer med italienska företag? Vi erbjuder:

Kontaktförmedling mellan svenska och italienska företag

Kontakter med myndigheter, branschorganisationer och viktiga affärsnätverk

Sökning av produkter och tjänster i både Sverige och Italien

Sökning och framtagning av adresser via vårt nätverk och databaser

s