Vi för samman

Italien och Sverige

Undersökningar

Vill du undersöka affärsmöjligheter för dina produkter eller undersöka marknaden, kan vi bistå med:

  • Marknads- och konkurrentanalyser Undersökning av inköp och distributionskanaler
  • Kartläggning av prisbilden och produkters positionering på marknaden
  • Kvantitativa och kvalitativa undersökningar i olika branscher
  • Säljaktiviteter och planering av marknadsföringsinsatser
s